Om INAP

Medlemskap


INAP er en ideell stiftelse for forskning, forskningsformidling, utvikling og nettverk som bygger på Nyborg-modellen. Den pedagogiske grunnlagstenkningen er utviklet og dokumentert av professor Magne Nyborg (1927-1996), i samarbeid med flere medarbeidere.

Sentralt i Nyborg-modellen står systematisk begrepsundervisning - en undervisningsmetode knyttet til systematisk begreps-, språk- og ferdighetsopplæring innen et hvert fag eller kunnskapsområde.

INAP skal fungere som et nettverk for kompetanse for følgende områder:

  • Gi barn og unge hjelp til å lære bedre ved opplæring og undervisning som gir grunnlag for begrepsmessig forståelse.
  • Støtte foreldre i å utøve ansvaret for barnas opplæring.
  • Legge til rette for at pedagoger kan oppnå bedre innsikt i det å tilrettelegge læring innen alle fag.
  • Støtte pedagoger som ut fra praksis ønsker å gjennomføre anvendt forskning og prosjekter i barnehage og skole.
  • Være tilgjengelig med konsulent-tjenester på felter der vi har bygget opp både forskningsmessig og praktisk-pedagogisk kompetanse.
  • Delta direkte eller indirekte ved medarbeidere i forsknings- og utviklingsarbeider som baserer seg på Magne Nyborgs arbeider.

Stiftelsen

INAP ble stiftet som en ideel stiftelse i 1988 av Magne Nyborg og flere medarbeidere. Formålet med stiftelsen er som nevnt i INAPs vedtekter:

§2:
Stiftelsens formål er opplæring, undervisning og videreutdanning av pedagoger og pedagogisk-psykologiske rådgivere, kombinert med utviklingsarbeid og forskning. Dvs., med særlig vekt på nyere forskning omkring begreper og begrepslæring i alle slags læring og opplæring.

Veiene for å nå disse målene er mange. Det kan nevnes kursing på ulike nivåer, undervisnng av enkeltelever med lærevansker, foreldregrupper,forskergruppe, nettverksarbeid for fagpersoner og medlemsarbeid, forlagsvirksomhet, utvikling av materiell (mye i samarbeid med Pedverket Kompetanse) og internasjonalt samarbeid. Disse aktivitetene er stort sett i funksjon, enten direkte via INAP eller indirekte via fagpersoner tilknyttet INAP.

Medlemskap

Inap er en medlemsstiftelse. Ta kontakt for nærmere informasjon/ medlemskap.
Oppgi om dere er interessert i privat/ enkeltpersons-medlemskap eller skole/bedriftsmedlemskap.

Medlemskap gir adgang til:

Lukket diskusjonsforum
Nettverksamlinger
Nyhetsbrev
Rabatter ved enkelte kurs

Klikk her for å komme til diskusjonforum. Velg registrer for å melde deg inn. NB! Vær klar over at innmelding i diskusjonsforumet inkluderer at det opprettes medlemskap i INAP om du ikke allerede er medlem!