Nyheter

  Gå til nyhetsarkivet.    Gå til Diskusjonsforum
   


INAP-seminar Elin NatåsINAP-seminar 2018

Sett av 22. september 2018! Det er åpnet for påmelding. Se flyer for informasjon, tider og påmelding.

I år får vi høre erfaringer fra det omfattende kommunale Harstadprosjektet og erfaringer med kompetansebygging om BU i de forsterkede avdelingene i Sarpsborg kommune. Med fokus på læremateriell vil vi både få møte forfatteren av Hvordan fatte norsk og høre om resultatet av en analyse av begrepsundervisning i de tre ledende begynnerlæreverkene i matematikk. Dessuten vil vi se nærmere på ferdighetslæringsmodellen og hvilket nyttig redskap dette er i all ferdighetsopplæring.
 Møt Merete Steinbru, Herdis Karstad, Sindre Nyborg, Elin Natås og Solveig Nyborg og mange andre BU-pedagoger og andre som har interesse for Sytematisk Begrepsundervisning!

 

     
   

Hvordan Fatte Matte
Hvordan Fatte Norsk

En grundig gjennomgang av norskundervisning med utgangspunkt i Ragnhild Hope Nyborg sitt norskundervisningsopplegg, som igjen var basert på arbeidet hennes med Systematisk begrepsundervisning. Skrevet av Elin Natås og Anne Lene Johnsen.

Se presentasjon på TV.

2018- oppfølgeren til Hvordan Fatte Matte

 

     
   

Hvordan Fatte Matte
Bestselger - Hvordan Fatte Matte

Ny lærebok for folk flest (inkludert lærere!) om Systematisk Begrepsundervisning etter Magne Nyborg brukt i matematikklæring. Skrevet av Elin Natås og Anne Lene Johnsen. Se presentasjon på TV. Les mer

Boka har ligget på bestselgerlistene som mest solgte bok i første halvdel av 2017!

 

     
   


INAP-seminar / nettverktreff 2016

Høy kvalitet på foredrag, fornøyde deltakere!

Vi hadde 23 fornøyde og engasjerte deltakere fra hele Sør-Norge - endel er med på bildet til under. Samlet evaluering av fremføring, relevanse for BU-undervisning og relevanse for den enkelte lærer, var hele 4,85 av 5!

Bjørg Bentze beskrev hvordan hun trinn for trinn underviste Kristian og andre barn med downs over mange år, og om hvordan BU ga de nødvendige redskapene. Erling Nilsen fra Ålesund fortalte om erfaringer med å ta i bruk systematisk begrepsundervisning i førsteklasse for første gang, og hvor god effekt det hadde på oppmerksomhetsstyring, språk og analyseferdigheter etter kort tid. Gunnvor Sønnesyn beskrev nøkkelbegrep fra matematikkundervisning i INAP-seminar 16barneskolen, Kristin Vistvik viste hvordan hun kan nytte BU i fagundervisning i "Kunst og Håndverk" og Solveig Nyborg forklarte, som eksempel på BU i fagundervisning, metoden hun bruker for å undervise det som ofte beskrives som dobbeltkonsonantregler. Det ble en god diskusjon med mange faglige innspill etter hvert innlegg.

LES FLYER OM SEMINARET

     
   Nyborg Pedagogikk utvider privatundervisnings-tilbudet sitt - nå også i Stavanger!

Nyborg Pedagogikk kan fra høsten 2017 tilby privatundervisning ved dyktige BU-pedagoger i Bergen, Ås, Oslo, Kristiansand, Stavanger og Ålesund. De tilbyr et gjennomarbeidet opplegg som gir god effekt, og har fått mange positive tilbakemeldinger.

Les mer på nettside eller facebook     
   


Nettverksamling i INAP 2015

INAP Nettverksamling 15 - workshop29 august 15 arrangerte INAP workshop/ nettverksamling for medlemmer og andre med interesse for begrepsundervisning.

Les programmet og flyer.-24 fornøyde deltakere fra hele Sør-Norge deltok på workshop, mini-seminar og sosialt samvær.

Samlingen ble arrangert i Norheimsund (Norheimsund Friskule og Hardanger Fartøyvernsenter) i etterkant av Nyborg Pedagogikk sitt kurs modul 4 (med fokus på BU i fagundervisning). Mange av deltakerne deltok også på dette kurset.

     
   


Prinsesse rund for - Stovenr skole"Prinsesse Rund Form" på Stovner skole

Kine Larsen viste deltakerne på INAPs nettverk-seminar 29.aug.15. hvordan en kan gjøre GBS-undervisning så spennende at selv de mest skoleleie elevene blir med.

Etter å ha lest seg opp på Nyborgs modeller for å lære inn grunnleggende begrepssystemer, klarte hun å bruke modellen slik de er ment. På en levende og engasjerende måte, medPrinsesse Rund Form i begrepsundervisning i Stovner skole konkreter og her med rollespill. Alle fasene i begrepsundervisningsmodellen ble likevel grundig gjennomført, og elevene fikk både et grundig innlært formbegrep og en positiv læringsopplevelse (positive disposisjoner).

Dette var starten på et spennede arbeid med begrepsundervisning på Stovner skole.

     
   

Statped presenterer prosjekt med Systematisk Begrepsundervisning

Andreas Hansens arbeid med BU og Midt-Troms-prosjektet er presentert grundig på Statped sine nettsider og facebook 22 nov 13. Les mer på Statped sine sider.

     
   

Oppstartsamlinger for stort BU-prosjekt i Midt-Troms

Andreas Hansen har fra mai 2013 deltatt i samlinger for BU-opplæring i flere kommuner i Midt-Troms. Les mer om prosjektet. Se reportasje i NRK

     
   


GBS i analytisk koding ved Elin Natås ved Østlandske Lærerstevne
2. nov 13

Les mer Natås presenterer mellom anna bruk av GBS i analytisk koding. Hun deltar også i et kurs for familier 23-27. okt. i Spania. BU kombineres her med andre emner/ kursholdere.

     
   


4-dagers grundig innføringskurs i Systematisk Begrepsundervisning 6.-9. aug 13

Les mer (under kurs). 13 deltakere opplevde vakre Hardanger og fikk en grundig introduksjon til BU i begynneropplæring og fag!

     
   


Diskusjonsforum for begrepsundervisning

Vi tilbyr nå et lukket diskusjonsforum for begrepsundervisning. Der vil du ha muligheten til å komme med spørsmål og tilbakemeldinger om alt som har med begrepsundervisning å gjøre. Kun medlemmer vil kunne lese og kommentere innlegg. Du vil også finne tips og veiledninger for bruk av BU. Nettverk er ofte vesentlig for å klare lære BU. Her er du ikke avhengig av det lokale nettverket! Deltakelse knyttes opp mot medlemskap - personlig eller for skolen. Ta kontakt for info / innmelding i INAP.

     
   


Praktisk BU-kurs/ Workshop i Roma

Nyborg Pedagogikk inviterer til 3 dagers praktisk Begrepsundervisningskurs/ workshop med parallelle opplegg for voksne og barn 11.-13.sept 2012. Kort vei til Roma og flyplassen Se infoark

Kurset er rettet mot pedagoger og eventuelt foreldre som har litt forhåndskjennskap til BU-modellen og som ønsker mer praktisk kompetanse innen systematisk begrepsundervisning og undervisning av analytiske ferdigheter. Ulike undervisningsmessige utfordringer vil bli belyst ved hjelp av Nyborgs læringsteori og det legges opp til gruppearbeid og modellundervisning for å øve praktisk begrepsundervisning og aktuelle tiltak ved lærevansker. Kursprogram ligger her.
De som ikke har nødvendig forhåndskjennskap til Nyborgpedagogikken, kan ta kontakt med Nyborg Pedagogikk for mer informasjon.

     
   


Brit VosterNorheimsund Friskule integrerer Nyborg-modellen

Norheimsund Friskule holder på å legge om pedagogikken sin, og vil trolig bli den første skulen som integrerer Nyborg-modellen i alle klassetrinn fra 1. - til 10. klasse. I oppstarten vil elever fra alle klassetrinn få et systematisk kurs i grunnleggende begrepssystemer. Seinere vil de første klassetrinnen arbeid mye med systematiske grunnleggende begreper, mens det i de høyere klassetrinnen legges vekt på systematikk i undervisningen, i tillegg til at forståelse for ferdighetslærings- og PSI-modellen brukes aktivt i undervisningen. Å evaluere læring og undervisning med støtte i PSI-modellen passer også godt inn med prosjektet Vurdering for læring, et annet av skolens satsingsområder.

Solveig Nyborg vil fungere som "BU-inspektør" på skolen. Bildet viser rektor Brit Gjerde Voster.

     
   

Harstad tar tidlig og forebyggende innsats på alvor

Det er nylig vedtatt en omfattende og oppfølgende plan for språkstimulering i barnehagen og tre år inn i grunnskolen.
En håper på lang sikt at det også kan bidra til reduksjon av frafall i videregående skole. Prosjektet defineres som et samarbeid mellom Statped Nord ved Andreas Hansen og Harstad Kommune ved skolefaglig rådgiver Willy Aas.

Prosjektet har sin bakgrunn i en etterutdanning av pedagogisk personell i barnehage og skole (i sær på 1. og 2. årstrinn) i Harstad over snart tre år i perioden 2008-2010/11.
Det dreier seg om en etterutdanning over 7 dager per år i temaet begynneropplæring i begrepsundervisning (BU), i lesing og i matematikk – som et bidrag til realisering av Rammeplan for barnehager, K06 og tilpasset opplæring.
Per dato har ca 200 pedagoger deltatt. I tillegg har 125 assistenter i barnehager og skole i inneværende år deltatt på to dagers kurs om språkstimulering med vekt på begrepsundervisning. Kurstilbudene for både pedagoger og assistenter vil bli gjentatt nok et år.

Les mer på Statped. Les planen (pdf)


   

 

Kurs for privatlærere for barn med lærevansker

Hjernefabrikken arrangerer - 1-dags informasjonskurs om arbeid for å fjerne og forebygge lærevansker. - 3-dagers kurs om årsakssammenhenger bak lærevansker og hvordan du kan jobbe pedagogisk med barnet/eleven.

Pedagogikken er basert på Magne Nyborgs begrepsundervisning. Spesialpedagog og dyslektiker Elin Natås strevde selv i mange år med skolen og med store lærevansker. Hun var godt voksen før hun lærte seg å lese, skrive og regne. I dag jobber hun som privatlærer med barn som har de samme problemene med svært gode resultater. Se også presentasjon i Mat&Helse


 

 
 


Andreas HansenArtikkel i Psykologi i kommunen - Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis

Denne gratis artikkelen på 47 sider er en kortversjon av boka Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis   
 


Ny BU-kursserie fra Bro Aschehoug i samarbeid med Nyborg Pedagogikk

Du kan delta på 3-timers introduksjonkurs for rektorer, skoleledere og lærere. Planlagt 10.sept. i Oslo.

Kurset kan utvides med 4 modulkurs med nytt oppstart 18 okt. 2018 med temaene: "Begrepsundervisningsmodellen", "Ferdighetslæringsmodellen", "PSI-modellen" og "Implementering og bruk av Systematisk begrepsundervisning på ulike nivå"

Kursene kan også kjøpes for å holdes lokalt. Det har vært stor tilstrømming og svært gode evalueringer til de kursene som har blitt arrangert til nå.

   
 


Artikkel om Systematisk begrepsundervisning hos elever med samsynsvansker i Spesialpedagogikk

Solveig Nyborg har skrevet en artikkel om bruk av Systematisk Begrepsundervisning for å hjelpe elever som har læreproblem sekundært til samsynsvansker. Artikkelen informerer også litt om hva smasynsvansker er.

Se Spesialpedagogikk utg. 4 2017. Magasinene legges forsinket ut på nettet for de som ikke har tilgang til dem.

   
 


Ny BU-nettside og facebook-side fra Eva Brittmark

Eva Brittmark samarbeidet i sin tid med Magne Nyborg, og har kombinert arbeidet med Sytematisk Begrepsundervisning med nevrofysiologisk terapi.

Hun har nå lagt ut hjemmeside og facebookside, der bl.a. teorien til Magne Nyborg er beskrevet. (bilde fra hjemmesiden hennes)

   
 


   
 


Helt nye fagbøker i Systematisk Begrepsundervisning

Andreas Hansen med flere, utgir nye fagbøker/ metodikkbøker om Systematisk Begrepsundervisning etter Magne Nyborg. (Les omtale) Hovedboken beskriver det teoretiske grunnlaget, og presenterer ulike praksisrapporter + vedlegg med førstegangsutgivelse om BU brukt i fagundervisning (av Solveig Nyborg). Basisbok 1 og 2 inneholder ulike metodebeskrivelser og oppgaveark for bruk i begynneropplæring.

Disse helt nye læreverkene anbefaler vi alle lærerstudenter og andre som holder på å studere pedagogikk.. Også de som ønsker hjelp til å komme igang med begynneropplæring vil finne veiledning her.
 

   
 


Videreutdanning i systematisk begrepsundervisning i Harstad - gir studiepoeng.

Univeristetet i Tromsø vil i samarbeid med Andreas Hansen tilby kurs i grunnleggende systematisk begrepsundervisning. Kurset er videreutdanningen i spesialpedagogikk, og arrangeres i Harstad. Ved etterspørsel kan kurset og arrangeres andre plasser. Les mer

 
 

   
 


Magne Nyborgs doktorgradsavhandling lagt ut på nett

Magne Nyborg - The effect of possessing verbal "analyzors" upon concept learning in metally retarded childrenMagne Nyborgs doktorgradsavhandling - The effect of possessing verbal "analyzers" upon concept learning in mentally retarded children fra 1971- er nå fritt tilgjengelig under litteratur.

 
 

   
 


Systematisk Begrepsundervisning på UiO ved Herdis Øyehaug Karlstad

Universitetet i Oslo tilbyr opplæring i BU for 7. år på rad i 2015/16. Karlstad foreleser om "Begrepsundervisning" på Språk- og leseveiledersstudiet, SPED 4941, på  Universitet i Oslo.
I forelesningene fokuseres det på systematisk begrepsundervisning etter Magne Nyborgs modell, arbeid med språkforståelse og tilpasset opplæring. Forelesningene ligger under emnet Forebygging, tidlig innsats og lese- og skrivevansker. Emnet, LSS4150,  tilbys også studenter på Masterstudiet i lesing og skriving.

Forelesningene foregår direkte i auditoriet på Helga Engs hus på Blindern,  og er samtidig nettbaserte. Magne Nyborgs bok "BU-modell" er med i pensumlista for studiet. Det er positive tilbakemeldinger fra ivrige og interesserte studenter!  
 

   
 


Kurs og Facebook

Praktiske kurs modul 1 26.-27. feb. 16 og praktisk videregående kurs modul 4 med fokus på BU i fagundervisning aug/sept 16. Kursprogram 2016 finner du her. Modul 2,3,5 og 6 er nettbasert og kan påbegynnes etter ønske.

Les mer på Nyborg Pedagogikk sin facebookside her. Siden gir jevnlig informasjon og faglige drypp om begrepsundervisning i skolen.

   
 


BU i Psykologi i kommunen

Andreas Hansen og Kirsti Koppenog presenterer systematiskbegrepsundervisning i fagtidsskriftet
Psykologi i kommunen nr 3-2015

   
 


Pedagogy - Magne Nyborg Pedagogy - Magne Nyborg - free
online

Free - Pedagogy by Magne Nyborg is now available online.

   
 


Kurs og Facebook

Praktiske kurs modul 1 10-11 aug 15 og videregående kurs modul 4 med fokus på BU i fagundervisning 28-29 aug er nå ferdige. Nye kurs planlagt 2016.
Les mer på Nyborg Pedagogikk sin facebookside her. Siden gir jevnlig informasjon og faglige drypp om begrepsundervisning i skolen. Se her

   
 


Kurs for foreldre i Oslo 9. mai og 13 juni 15 (2 kurs)

Elin Natås holder kurs for foreldre om begrepsundervisning. Kurset holdes i samarbeid med Hjernefabrikken. Kurset vil i tillegg til å ta for seg begrepsundervisning, også fokusere på ulike miljøforhold som kan være av betydning for læringsmiljøet. (Dette er ikke en del av begrepsundervisningsmodellene). Ta kontakt for mer info

   
 

Nyborg Pedagogikk
Delvis nettbasert intensivkurs i systematisk begrepsundervisning

Nyborg Pedagogikk tilbyr fra 2014 et modulbasert kursopplegg i systematisk begrepsundervisning. Kurset går over 6 moduler, og er både teorifordypende og praktisk rettet. Fleksibel oppstart. Les mer

   
 


Presentasjon av BU i Skolemagasinet nr 6 - 2013

Elin Natås presenterer bl.a. bruk av BU i undervisning i en artikkel i Skolemagasinet.

   
 


Internasjonalt besøk ved Norheimsund Friskule

Kursdeltakere hos Pedverket på Voss fikk lære om BU ved skolen, som integrerer BU i alle klassetrinn fra 1. til 10. klasse. Deltakerne kom fra UK, Spania, Ukraina, Polen, Romania, Tsjekkia og Malta

   
 


Flere bøker gratis tilgjengelig online

Nasjonalbiblioteket har lagt ut flere av Magne Nyborg sine bøker og artikkelsamlinger online i "bokhylla". Finn linker under litteratur!

   
 


BU i nyhetene
12. juni 13

BU ble presentert i NRK-nyhetene og på nettnyhetene (selv om overskriften ikke er helt treffende..). Innslaget er laget utifra regional samling med Andras Hansen og besøk hos Solveig Nyborg i Nyborg Pedagogikk. Les nettsiden og hør radioinnslag i NRK- nyhetsmorgen.

   
 


God gratis "lærebok" i BU

Doktorgradsavhandlingen "Begreper til å begripe med" av Andreas Hansen gir en grundig presentasjon både av teori, oversikt over forskningsarbeider som angår BU, modeller for undervisning og undervisningsplaner. Den ligger fritt tilgjengelig på nettet.

   
 


Kursing i begrepsundervisning i Eidsvoll

Elin Natås skal kurse barnhagepedagoger og lærere i alle trinn i Eidsvoll kommune. Kursene begynner 13 august og fortsetter i 2012 og 2013

   
 


Bøker av Magne Nyborg til gratis nedlastning

Pedagogikk og Læringspsykologi kan nå lastes ned gratis. INAP og rettighetshaverne ønsker at flest mulig skal få tilgang på denne grunnleggende litteraturen fra Magne Nyborg. Selv om deler av rammene er foreldet, er det faglige innholdet fortsatt like aktuelt. Pedgogikk er et av hovedverkene til Magne Nyborg, og er viktig dersom man ønsker å få en dypere forståelse av Nyborg-modellen. Det anbefales å få en første introduksjon i BU/ PSI_/ Nyborgmodellen via kurs før en begynner på litteraturen, ellers kan det være tungt å få forståelse for innholdet.

   
 


Foreldrekurs avholdt i Bergen og Norheimsund

Solveig NyborgNyborg Pedagogikk holdt foreldrekurs i Bergen 4 feb 12. Engasjerte foreldre og lærer fikk en innføring i PSI-modellen og begrepsundervisning. Målet var å forstå hva som skjer når barna og vi voksne lærer, og ikke minst lære seg til å analysere hva som har skjedd når vi ikke lærer. Praktiske øvelser rundt kjøkkenbenken. Det er planlagt å gjenta kurset seinere. Gi beskjed om du er interessert i å være med ved et seinere kurs. Les mer på www.nyborgped.no

6. juni 12 ble det holdt et introduksjonskurs i begrepsundervisning på Fartøyvernsenteret i Norheimsund

   
 


Privatundervisning i Bergensområdet basert på Nyborg-modellen

Solveig Nyborg, svigerdatter til Magne og Ragnhild Nyborg tar nå arven opp og tilbyr privat-undervisning i Bergen og Norheimsund.

Undervisningen bygger på Nyborgmodellen og begrepsundervisning.

Les mer på www.nyborgped.no

   
 


Kurs

Grunnkurs, oppfølgningskurs, PP-klinisk studieenhet, CAS-sertifiseringskurs, Kurs i dynamsik kartlegging. I samarbeid med Pedverket kompetanse. Les mer.