Kurs - lenker

 

Kurs i Nyborgmodellen / BU/ ferdighetsopplæring

Kvaliteten på innholdet i kursene er ikke vurdert av INAP, og er opp til den enkelte kursarrangør. Det som listes under er kursarrangører som jevnlig holder kurs. Kurs/ undervisning vil også være å finne i endel utdanningsinstitusjoner, lokalt på skoler og i kommuner.

   
 


Pedverket

Pedverket arrangerer de tradisjonelle "Grunnkursene" i begrepsundervisning, og har i tillegg et bredt kurstilbud, dels i Nyborgmodellen, men også andre ting som CAS-testen. De arrangerer også internasjonale kurs i og utenfor Norge.

Pedverket kompetanse

 
   
  Nyborgpedagogikk


Nyborg Pedagogikk

Nyborgpedagogikk tilbyr et 6 moduls teorifordypende og praktisk kurs i systematisk begrepsundervisning, der 4 av modulene er nettbasert.

Nyborg Pedagogikk

 
   
 

Elin Natås

I:see tilbyr kurs som bl.a. dekker begrepsundervisning. Kursene arrangeres i samarbeid med hjernefabrikken. Da I:See ikke lenger er aktivt, vil Elin Natås håndtere henvendelser personlig.

Elin Natås