Kurs

     
   

Kurs i systematisk begrepsundervisning

   

Foreldrekurs

   


Kurs i begrepsundervisning gir basis for å arbeide med barnas kognitive utvikling. Grunnkurs gir innføring i BU-modellen - opplegg for å arbeide med begrepene som vi trenger for å kode og forstå verden omkring oss.

Det har siden slutten av 1980-tallet vært holdt flere hundre grunnkurs.

Målgruppe: Lærere, førskolelærere, spesialpedagoger, PP-rådgivere.

Kursene arrangeres nå av Pedverket. Les mer

Modulkurs

Nyborg Pedagogikk tilbyr en modulkursrekke der Modul 1 gir grunnleggende innføring i systematisk begrepsundervisning på en praktisk måte. Modul 4 er et videregående kurs med mer fokus på fagundervising. De andre modulene er nettbaserte teorifordypende kurs.

Les mer

 

 

 

 

 

   


Foreldrekurs er for de som ønsker en innføring i teoriene og modellene som det undervises etter (Nyborgmodellen/ begrepsundervisning). Her vil vil det også bli mange praktiske øvelser å prøve seg på, for teori og praksis går hånd i hånd! Også lærere fra barnas skole er velkomne til dette kurset.

Med en bedre forståelse av grunnprinsippene vil dere kunne overføre metodene for begrepsundervisning til stadig nye læringssituasjoner i hjem og skole, også etter at undervisningen hos meg er avsluttet. Kanskje dette også kan komme yngre søsken til gode?

Målgruppe: Foreldre, lærere som ønsker en innføring i PSI-modellen og begrepsundervisning.

Kursene arrangeres på forespørsem av Nyborg Pedagogikk