INAPs historie

     
   

Magne og Ragnhild Nyborg

   

INAP

   

 

INAPs virksomhet er bygget på professor, dr. philos. Magne Nyborgs (1928-1996) forskning ved Universitet i Oslo gjennom mer en 25 år. En forskning han tok fatt på etter mange år som lærer i skolen. Etter hvert deltok mange dyktige fagpersoner i denne forskningen.

Hans kone Ragnhild Hope Nyborg (1938-1996) var en av dem som arbeidet sammen med han over lengst tid. Hun arbeidet i mange år med dyslektiske barn og unge, og har bl.a laget en hovedoppgave til embetseksamen om sitt arbeide med å forberede undervisning for barn med generelle lære-vansker innenfor denne forskningsrammen. Mange andre kan nevnes, men det blir for omfattende i denne sammenheng.

INAP ble stiftet av Magne og Ragnhild Nyborg i samarbeid med flere i 1988. Mye av det arbeidet til Magne Nyborg som ikke gikk gjennom UiO ble organisert innen INAP.

   

De første årene var hovedinnsatsen til INAP:

  • Faglig fellesskap og videre forskning/ formidling. Dette ble oppnådd ved et bredt nettverk av fagpersoner tilknyttet INAP. Mange av de mest sentrale personene innen Begrepsundervisning idag hadde tilknytning til dette faglige nettverket.
  • Faglig utvikling. Det ble holdt en rekke innføringskurs rundt i hele landet med fokus på begrepsundervisningsmodellen. I tillegg ble det arrangert flere halvårsenheter som gikk svært grundig inn på Nyborgmodellen og tilhørende undervisningsmodeller.
  • Utgivelse av litteratur. Som en del av INAP utga INAP-forlaget en rekke av verkene til Magne Nyborg. Endel av litteraturen er rapporter fra fagpersoner tilknyttet INAP.
  • Lobby-virksomhet. Det var en god del kontakt med departement og politisk ledelse.

Mye av aktiviteten ble finansiert av kurs holdt av Magne Nyborg, av salg av litteratur og av gaver fra foreldre som fikk privatundervisning hos Ragnhild Hope Nyborg. INAP har aldri fått statsstøtte.

1996 -

Magne og Ragnhild Nyborg døde begge i 1996. Det gjorde at det ble endel endringer i driften.

  • Arbeidet fortsatte med nettverkfunksjon, men ikke like omfattende som tidligere.
  • Større del av arbeidet ble finansiert/ utført under arbeidsplassene til de som er tilknyttet INAP
  • INAP ugir de mest aktuelle verkene etter Magne Nyborg og medarbeidere.
  • INAP har deltatt på flere internasjonale kongresser og prosjekt med medarbeidere tilknyttet INAP.
  • Kurs-tilbud har stort sett blitt arrangert gjennom Pedverket og andre som har startet opp tilbud som bygger på Nyborgmodellen.