Undervisning for enkeltelever

     
   


I den senere tid har det vært mye fokus på kvalitet av undervisning og spesialundervisning i norsk skole og det gjøres politiske grep slik at flere av de unge får den tilpassede opplæringen de har krav på.

Denne nasjonale kursendringen vil ta tid, og man vet ennå ikke i hvilken grad tiltakene vil lykkes.
Tid er nettopp den faktoren som ofte vil være mest kritisk i forhold til å ta tak i lærevansker før de baller på seg. Privatundervisning som supplement til skolens oppfølgingen vil være et konkret og effektivt tiltak for å hjelpe barnet over i et positivt spor – allerede nå.

Det er viktig å være klar over at fysiske problemer som for eksempel synsforstyrrelser eller hjerneskader også er viktige årsaker til lærevansker. Der det kan gjøres noe med disse må det også gjøres.

Riktig undervisning vil som regel kunne minske lærevanskene betraktelig. Tanken bak undervisningen vi nytter, "Nyborgmodellen" med metodene begrepsundervisning og ferdighetsopplæring, kan sammenlignes med et korthus. Mangler du noen av kortene i fundamentet vil det ofte være vanskelig å bygge videre. Om du klarer det blir det ofte ustabilt. Mye av kunsten ved begrepsundervisning ligger i å sørge for at grunnlaget for videre læring er grundig lært. Ved ”reparering” hos de med lærevansker er en viktig del av undervisningen å sørge for å finne ut hvor det er ”huller ”i grunnlaget. Deretter må en ”tette” dem ved hjelp av undervisning.

Stifelsen INAP driver ikke med undervisning av privatelever selv, men en del av medlemmene gjør det.

Elin Natås forteller i artikkelen "Noen tanker fra en Spesialpedagog" om grunnen til at hun tar imot privatelever, og om arbeidet sitt.

   


Østlandet
:

Elin Natås
Ternevn.23, 1555 Son
Tlf 92 82 13 41
Ta kontakt.

Nyborg Pedagogikk - Ås
www.nyborgped.no
Ta kontakt

Vestlandet:

Nyborg Pedagogikk
Undervisningslokaler: Bergen og Norheimsund
Adresse: Heradstveitvegen 210
5620 Tørvikbygd
www.nyborgped.no
Ta kontakt

Sørlandet

Nyborg Pedagogikk - Kristiansand
www.nyborgped.no
Ta kontakt