Bøker og Artikler - andre forfattere enn Nyborg

 

Ordnet alfabetisk etter forfatter - bøker av Magne Nyborg - se her

 

   
   

Barmann, Eli og Hunnes, Elisabeth

Begrepsundervisning i første klasseLogopeden, mars 1/2000. Offentliggjort med tilattelse fra forfatteren. Pdf

 
   
   

Bosca, Eva

School Adjustment of Borderline Intelligence Pupils - summary of a doctorthesis.

 


The “BABE-BOLYAI” University of Cluj-Napoca
Faculty of Psycology and Education scienses, Gjenngitt med tillatelse fra forfatteren. Pdf

 
   
   


Hansen, Andreas

Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis

Nettartikkel som er et sammedrag av boka systematisk begrepsundervisning i teori og praksis.


Psykologi i kommunen 2018
Psykologi i kommunen 2-2018Link til artikkelen

 
   
   


Hansen, Andreas red., kapittel 9: Nyborg, Solveig

Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis

Boka representere en velutprøvet pedagogisk tilnærming med en teori som kan danne ramme både for ordinær opplæring og spesialundervisning.

Den første delen gir en innføring i teorien bak systematisk begrepsundervisning (BU) og tilhørende didaktiske modellene med vekt på modellen for systematisk begreps-undervisning. Kapittel 9, som er på 40 sider og forfattet av Solveig Nyborg, omtaler på en instruktiv, klargjørende og eksemplifiserende måte hvordan BU-tilnærminga også kan benyttes til undervisning av FagbegrepeInfo Vest forlag 2017
ISBN: 978-82-90910-81-0Link til Info- Vest 
   
   


Hansen, Andreas; Koppen; Svendsen

Basisbok 1

Praktisk rettet innføring i Begrepsundervisning, Lesemetodikk - inkl. foreldrekurs lesing - og Matematikkforståelse. Utgitt sammen med Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis og Basisbok 2.Info Vest forlag 2016
ISBN: 978-82-90910-79-7Link til Info- Vest

 

 
   
   
   


Hansen, Andreas

Basisbok 2

Oppgaveark – Metodikk bokstavlæring – Analysetrening og leselæring. Utgitt sammen med Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis og Basisbok 1.Info Vest forlag 2016
ISBN: 978-82-90910-80-3Link til Info- Vest

 
   
   


Hansen, Andreas

Begreper til å begripe med

 

 Doktorgradsavhandling. 2007. 684 sider.
Offentlig tilgjengelig..Pdf

 
   
   

Hansen, Andreas

Begreper til å lære med

Spesialpedagogikk nr 3 1998. Offentliggjort med tilattelse fra forfatteren.Pdf

 
   
   


Hansen Andreas

Begrepsundervisning og ferdighets-opplæring som viktig del i pedagogikken.

Skolepsykologi nr 5 1998.Offentliggjort med tilattelse fra forfatteren.Pdf

 
   
   


Hansen, Andreas, Dr.polit, Harstad kommune

BU-plan for Harstad kommune per 101118Pdf

 
   
   


Hansen, Andreas, Dr.polit, Nettverk for skoler og barnehager i Balsfjord kommune og kommunalsjef Pål Færøvig

BU plan for Balsfjord kommune 250108

www.balsfjord.kommune.no Pdf

 
   
   

Hansen, Andreas

Hva innebærer dynamisk testing?


Skolepsykologi nr 1 2000. Offentliggjort med tilattelse fra forfatteren. Pdf

 
   
   


Hansen, Andreas Dr.polit

Plenary talk CT Cape Town feb 2009

IACESA Conference, 11–13 February 2009 Cape Town, South-Africa
Published in agreement with the author.Slideshow

 
   
   


Hansen, Andreas

Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis

Teoretisk innføring i Nyborg-modellene. Vedlegg med ulike rapporter fra praksis av ulike forfattere, og et kapittel om begrepsundervisning i fagundervisning (Solveig Nyborg). Utgitt sammen med Basisbok 1 og 2.


Info Vest Forlag 2016
ISBN: 978-82-90910-81-0 Lenke til Info Vest

 
   
   


Hansen, Andreas

Teaching basic conceptual systems by means of a concept teaching model in order to improve children’s prerequisites for learning

Paper on 8th Internationale Conference IACE 2001, Jyväskylä, Finland
Published in agreement with the author.Pdf

 
   
   


Hansen, Andreas Dr.polit

The Concept Teaching Model

 


IACESA Conference, 11–13 February 2009 Cape Town, South-Africa / statped.no
Published in agreement with the author.Pdf

 
   
   


Hansen, Andreas

Å oppdage og sette ord på forskjeller og likheter


Tidligere trykket i Spesialpedagogikk 2-2001 Offentliggjort med tillatelse fra forfatteren.Pdf

 
   
   


Hornburg, Edna

Nyborg og Motivasjon.

 


Hovedoppgave fra UiO 2000. Offentliggjort med tillatelse fra forfatteren.Pdf

 
   
   


Natås, Elin; Johnsen, Anne Lene

Hvordan fatte Norsk

En grundig gjennomgang av norskundervisning med utgangspunkt i Ragnhild Hope Nyborg sitt norskundervisningsopplegg, som igjen var basert på arbeidet hennes med Systematisk begrepsundervisning.

 


Pand forlag: 2018
ISBN: 978-82-7900-892-7
Link til forlaget


 
   
   


Natås, Elin; Johnsen, Anne Lene

Hvordan fatte Matte

En bestselger som tar for seg matematikk trinn for trinn i et enkelt språk, og som bygger på Magne Nyborgs Systematiske begrepsundervisning.

 


Panda forlag: 2017
ISBN: 978-82-7900-843-9
Link til forlag

 

 
   
   
   

Natås, Elin

Noen tanker fra en spesialpedagog


Sax i 2000. Offentliggjort med tillatelse fra forfatteren.htm

 
   
   
   


Natås, Elin (om)

"Når du føler skolen svikter"

Foreldremagasinet no 5.2002. Offentliggjort med tillatelse fra Foreldremagasinet, tekstforfatter Anne Enger Mjåland og fotograf Margrethe Svedal. Lay-outen er endret for å tilpasses skjermvisning.htm

 
   
   


Sønnesyn, Gunvor

Matematikkvanskane i klasserommet

Tidligere trykket i Spesialpedagogikk 2-2001 Offentliggjort med tillatelse fra forfatteren.Pdf